ReAttach Interventie

ReAttach is een interventie gericht op emoties, stress en overprikkeling. Dit zijn belastende factoren bij o.a. mensen met chronische pijn, vermoeidheid, oncologische aandoeningen, NAH en/of concentratievermindering. Als de arousal (alertheid) niet optimaal is, ontstaan er problemen bij de prikkelverwerking en het concentreren (cognitief functioneren) bij het dagelijks handelen. Hierdoor wordt het moeilijker om de eigen regie en structuur vast te houden.

Prikkels die moeilijk te reguleren zijn kunnen van buitenaf komen en ook van binnenuit.

De ReAttach interventie richt zich op het trainen van de sociaal cognitieve vaardigheden en de alertheidregulatie. De focus ligt hierbij op jezelf, de ander en het perspectief. Er wordt niet teruggegaan naar vroegere traumatische gebeurtenissen. De ReAttach behandeling richt zich op overtuigingen en coping strategieën.

Tijdens de ReAttach worden denkopdrachten gegeven waarbij geen directe antwoorden mogelijk zijn waardoor cognitieve vaardigheden worden getraind. Er worden verbindingen gemaakt tussen het lange termijn geheugen en het denkpatroon die het brein ondersteunen bij het aanleren van nieuwe ervaringen en associaties. ReAttach is een interventie om doelen binnen de ergotherapie te bereiken.

Werkwijze
Het begint met een inventarisatie van de klachten, triggers en doelen.
Tijdens de sessie wordt door de therapeut met de vingers op de handen getrommeld (tappen), afgewisseld met druk geven op de handrug van de cliënt. De cliënt heeft tijdens het tappen de ogen gesloten en hoeft niet te praten. Het is een weinig belastende interventie.
De interventie duurt ± 15 minuten, zonder de voor- en nabespreking.

Resultaten
Na vier tot vijf ReAttach sessies, in ongeveer 2 tot 3 maanden, is vaak een duidelijke vermindering van cognitieve klachten, spanning, stress merkbaar en het dagelijks handelen verbeterd waarbij de veerkracht is toegenomen.