Ergotherapie

Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die door (tijdelijke) lichamelijke en/of psychische klachten dagelijkse handelingen niet meer (naar wens) kan uitvoeren en deze situatie wil verbeteren. Hierbij kunt u denken aan beperkingen bij het aan- en uitkleden, wassen, eten en drinken, huishoudelijke activiteiten, boodschappen doen, telefoneren, opstaan, lopen, fietsen, autorijden, werk of hobby’s. Ergotherapie zorgt dat u beter kunt meedoen in de samenleving. 

Zie voor meer informatie de website van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland:

https://ergotherapie.nl/dit-is-ergotherapie/   

De ergotherapeut is een paramedici en zoekt samen met u naar praktische oplossingen voor problemen die u ondervindt bij de dagelijkse activiteiten in de eigen woon-, werk- en leefsituatie. Het streven is om uw zelfstandigheid te vergroten of te behouden. Daarnaast wordt er gestreefd naar comfort om zo min mogelijk hinder te laten ondervinden van uw beperkingen. Afhankelijk van uw hulpvraag en uw situatie vindt de behandeling bij u thuis of in de praktijk plaats.

Voor wie?

Wanneer kan Ergotherapie zinvol zijn

⋆ Bij verstoorde balans tussen de belasting en belastbaarheid. 

⋆ Klachten bij lopen, liggen, zitten en werkhouding.

⋆ Preventief gericht m.b.t. kennis en vaardigheden van de ergonomie:
   Het uitvoeren van uw activiteiten verbeteren: Hoe, hoelang,
    wanneer, waar, waarom, wat.

⋆ Bij chronische vermoeidheidsklachten.

⋆ Bij chronische pijnklachten.

⋆ Bij overprikkelingsklachten.

⋆ Bij moeite met ademhaling en ontspannen.

⋆ Fysieke, psychische en/of cognitie klachten met beperkingen
   in de dagelijkse activiteiten en/of werkzaamheden of studie.

⋆ Bij reumatische en artrose klachten.

⋆ Het gebruik van hulpmiddelen en aanpassingen:
   begeleiden van de WMO of zorgverzekeringsaanvraag.