Wat kan ergotherapie voor u betekenen?

Ergotherapie Steun en Beweging biedt professionele hulp aan de hulpvrager om de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven te vergroten. 

De naam geeft het al aan: Het gaat om steun, dit kan fysiek en mentaal zijn, en om gemotiveerd te blijven om in beweging te komen. 

 We hebben in ons leven behoefte aan zelfstandigheid waarbij we onze eigen plannen en doelen kunnen nastreven. Iedereen krijgt weleens te maken met tegenvallers waardoor de dagelijkse activiteiten niet meer gaan zoals we ons aangeleerd hebben of wensen. Het vinden en krijgen van passend advies of steun kan hierbij helpen om de ontstane beperkingen te verminderen en de kwaliteit van het leven te vergroten.

De bekendheid van ergotherapie is bij velen een therapie voor het inzetten van hulpmiddelen en aanpassingen en ergonomie. Inmiddels weten velen dat ergotherapie een bewezen positief effect heeft bij fysieke en cognitieve klachten en bij moeizaam op te bouwen belastbaarheid.  

 De ergotherapeut kan samen met de hulpvrager een manier vinden om de energie beter te reguleren, de klachten te verminderen of beter om te leren gaan met de klachten. Met de juiste steun kan er weer beweging komen om de dagelijkse activiteiten veilig en naar wens uit te voeren en plezier te krijgen bij betekenisvolle activiteiten.