Wat kunt u verwachten van een behandeling?

Na de aanmelding volgt een afspraak, eventueel na telefonische informatie, en wordt de hulpvraag en uw situatie besproken. Door wederzijdse kennis en betrokkenheid wordt gewerkt aan uw hulpvraag om uw doel te behalen.

De behandeling zal zich richten op onderzoek, educatie, oefeningen, begeleiding en/of coaching waarbij mogelijkheden worden besproken en geëvalueerd om met uw (tijdelijke) beperkingen om te gaan.

Tijdens de behandeling kunnen verschillende interventies gebruikt worden, zoals:
➢ inzichtgevende gesprekken:
    o.a. NLP, geweldloze communicatie, ACT, positieve gezondheid
➢ activiteitenweger
➢ screening valrisico
➢ in kaart brengen van de belemmerende en bevorderende factoren
➢ adviezen over de energieverdeling bij de belasting en belastbaarheid
➢ ergonomische adviezen en vaardigheden
➢ ondersteuning bij cognitieve problemen (aandacht en geheugen)
➢ behandelmethode bij prikkelverwerkingsproblemen/ReAttach interventie
➢ lichaamsgerichte oefeningen
➢ ademhalings- en ontspanningsoefeningen
➢ selecteren van een hulpmiddel/ aanpassing, eventueel de aanvraag begeleiden.

De holistische visie is een belangrijk uitgangspunt voor mij. Hiermee wordt de cliënt als één geheel gezien. Dit geheel is schematisch weergegeven in onderstaande cirkels. Het geeft de eenheid van de mens aan en waar de mens zich mee bezighoudt.