Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)


Rechten en plichten

WGBO staat voor de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Deze wet regelt de relatie tussen patiënt en zorgverlener. Wanneer een patiënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen hen.

De WGBO is dwingend recht, dat wil zeggen dat Ergotherapie Steun en Beweging en cliënten onderling geen afspraken kunnen maken die in strijd zijn met de WGBO.

In de WGBO zijn een aantal regels vastgelegd, te weten:

– het recht op informatie door de hulpverlener

– toestemming voor een medische behandeling

– inzage in het medisch dossier

– het recht op een tweede mening of second opinion

– vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen

– recht op privacy