Chronische pijn

We spreken van chronisch pijn als de pijnklachten langer dan drie maanden duren. Pijn is een belangrijk signaal in ons leven die ons beschermt bij schade aan het lichaam. Het pijnsysteem is complex en te verdelen in acute en chronische pijn. Pijn wordt in het brein en ruggenmerg gereguleerd om te zorgen dat het lichaam en gedrag zich kunnen aanpassen om te herstellen op de schadelijke prikkel. Het is te vergelijken met een alarmsysteem. Een alarmsysteem kan te scherp of verkeerd zijn afgesteld, dit kan ook met het pijnsysteem.

Chronische pijn kan ingrijpende situaties in het leven veroorzaken, zowel fysiek, psychisch, mentaal als sociaal. Andersom ook: bij ernstige gebeurtenissen in het leven kunnen pijnklachten ervaren worden. Pijn gaat vaak gepaard met vermoeidheidsklachten en zorgen samen voor beperkingen in het dagelijks leven.

Bij de behandeling van chronische pijnklachten, liever gezegd langdurige pijnklachten, staat pijneducatie, het omgaan met pijnklachten en herstellen van de balans tussen belasting en belastbaarheid op de voorgrond. Dit vraagt begrip, geduld en inzicht in wat we denken, voelen en doen. Zo kan de belastbaarheid toenemen.

Het boek ‘Pijn & het Brein’ van mw. A. Fleming en het boek ‘Verklein je pijn’ van mw. E. de Ruiter zijn een belangrijke basis bij een behandeling bij langdurige pijn, met aanvullend de focus op het gedrag, de betekenisvolle activiteiten, ergonomie en de lichaamsgerichte benadering.