Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Een ongeluk, ziekte of letsel aan de hersenen kan uitval van de geleerde functies veroorzaken. Dit heeft gevolgen op de fysieke, psychische, cognitieve, mentale en sociale functies. Deze gevolgen kunnen soms van buitenaf waargenomen worden, bijvoorbeeld een verlamming, maar soms zijn deze gevolgen niet snel van buitenaf te zien. Deze gevolgen worden de ‘onzichtbare gevolgen’ van hersenletsel genoemd. Het wordt beter zichtbaar bij cognitieve taken zoals verminderde aandacht en geheugen of planningsproblemen.

Hersenschudding valt onder licht traumatisch hersenletsel en kan in verschillende gradaties voorkomen. Hoewel bij medisch onderzoek weinig tot niets opgemerkt kan worden, kunnen klachten als hoofdpijn, cognitieve problemen, beperkingen in de mobiliteit en belastbaarheid voorkomen. Dit kan gevolgen hebben voor de dagelijkse activiteiten.

Na de acute fase van hersenletsel is revalidatie een belangrijke fase voor de persoon met hersenletsel maar ook voor het systeem eromheen (familie, mantelzorger etc.)

Ergotherapeuten, en andere professionals, kunnen hierbij van grote meerwaarde zijn, waardoor de zelfredzaamheid en zelfstandigheid kan vergroten bij het voor jezelf zorgen, huishouden, werk/ studie, hobby’s, wonen, sociale contacten en de kwaliteit van leven.

De behandeling bij NAH is gericht op de vermoeidheid, cognitieve problemen, prikkelverwerkingsproblemen, fysieke en stemmingsklachten. Interventies zijn geheugen- en aandachtstraining, compensatie strategieën, mobiliteitstraining, energieverdeling en zonodig hulpmiddelen en aanpassingen selecteren en de aanvraag begeleiden.

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar hersenletsel. Bij de stichting Hersenletsel is veel informatie te vinden op de website:  https://www.hersenstichting.nl/de-hersenen/