Specialisaties

chronische pijn

We spreken van chronisch pijn als pijnklachten langer dan 3 maanden voortduren. Pijn is een belangrijk signaal in ons leven die ons beschermt bij schade aan het lichaam. 

chronische vermoeidheid

Bij chronische vermoeidheid is de balans tussen belasting en belastbaarheid verstoord waarbij de belastbaarheid steeds lager kan worden en je steeds minder kan doen.

prikkelverwerking

Overprikkelingsklachten komen voor bij een verstoring van de sensorische integratie (zintuigelijk informatie) verwerking.


Reattach interventie 

Behandeling gericht op emoties, stress en overprikkeling. Dit zijn belastende factoren bij o.a. chronische pijn, vermoeidheid, oncologische aandoeningen, NAH, concentratievermindering.


NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL

Door een ongeluk, ziekte of letsel aan de hersenen kan uitval van de geleerde functies plaats vinden.

PSYCHOSOMATISCHE KLACHTEN

Psychosomatische klachten zijn klachten waarvoor medisch gezien geen verklaring is.