Klachtenprocedure

Ergotherapie Steun en Beweging zal zich inspannen voor een vertrouwelijke samenwerking en tevredenheid tijdens uw behandeling.

Mocht u toch niet tevreden zijn over de behandeling, dan kunt u uw klacht, schriftelijke aangeven per brief of mail bij de behandelend ergotherapeut om er samen uit te komen.

Als dit niet mogelijk is kunt u ook gebruik maken van het klachtenloket paramedici.

Tel.: (030) 310 0929