Op 8 februari is er vanuit het Oncologisch Zorgnetwerk Utrecht Stad (OZUS) bij de OOFU in Utrecht een informatiedag gegeven over welke multidisciplinaire zorg geboden kan worden aan cliënten met oncologische aandoeningen. Ergotherapie Steun en Beweging was hier ook bij.

Mocht je meer informatie willen hebben over wat dit inhoud of wat ergotherapie kan betekenen bij oncologische aandoeningen, dan kan je het contactformulier invullen op deze website of kijken op de website: https://utrechtstad.oncologiezorgnetwerken.nl/

Omdat het werkgebied van Ergotherapie Steun en Beweging in Zeist/ De Bilt/ Bilthoven is,  staat Ergotherapie Steun en Beweging niet meer op de website van de OZUS.

Cliënten met oncologische aandoeningen kunnen zich wel aanmelden bij mij indien er een hulpvraag is bij het oncologisch herstelproces of in de palliatieve fase, via deze website.